Designfilosofi

Gör det enkelt!

Liwång Naval Architects designfilosofi

Gör det enkelt (Keep it simple) är ledorden när Liwång Naval Architects ska ta fram lösningar på uppdrag.

 

Att inte krångla till saker i onödan kan tyckas självklart, men det är inte alltid det. Speciellt inte i skeppsbarnschen som är mycket traditionsstyrd och där många lösningar och sanningar är resultat av gamla överväganden som kanske inte längre är giltiga. Det är således viktigt att veta vilken effekt man vill åt och känna till orsakssambanden bakom det problem man vill lösa.

 

Gör det enkelt appliceras på smått så väl som stort - i det lilla gäller det tex att ta upp krafter där de uppstår och i det stora är rena linjer vackra. Att utnyttja kunskap inom tex hydro-, aerodynamik, hållfasthet och materialteknik tillsammans med förståelse för hur vi människor interagerar med teknik leder bland annat till...

 

... lösningar som man kan förklara varför de fungerar (och vid vilka tillfällen de inte fungerar),

... rätt material till rätt pryl,

... att man inte behöver 298 sidor bruksanvisning och färgglada varningstexter, och

... färre överraskningar och ett behagligare liv.

 

Tre exempel på Gör det enkelt!-lösningar som finns på båtar idag, men som är förvånansvärt ovanliga med tanke på hur självklara de är:

 

  • Fockbommen - en smidig bom i aluminium eller kolfiber som sitter fast i däck en liten bit akter om förstaget och ser till att seglet håller bra form på de flesta bogar.
  • Att använda skjutluckor i stället för luckor med gångjärn på motorbåtars hyttak - gör livet lättare på alla sätt.
  • Att fästa storskotet i bomnocken - leder till avsevärt mindre påfrestning på bommen och mindre krafter i storskotet. Se till att designa för detta från början!

 

För att summera:

behovet av enkla lösningar är stort och det är inte alltid den snabba lösningen som är den enkla!