Start

Liwång Naval Architects

- båtar och kompetens för ett initierat skärgårdsliv

Liwång Naval Architects är ett litet konsultföretag som bygger på en passion för vatten och skärgårdsliv i kombination med ett stort intresse för teknik och tekniska lösningar inom främst hållfasthet och fluiddynamik. Vi vill också rekomendera bloggen Risky business at sea om riskanalys, sjösäkerhet, sjöfartsskydd och fartygsskydd.

Prototypen till denna öppna båt sjösattes 2008. Läs mer på Exempel på projekt.

 

In English:

Short info about the company.

Info about Hans Liwång.