Vilka tjänster?

Vilka projekt är roliga?

Fokus ligger på skärgården och mindre projekt. Till exempel konstruktion och design av fritidsbåtar. Spännande är också mötet mellan människor och skeppsteknik till exempel vid utbildning och i artiklar.

 

Här nedan är exempel på möjliga tjänster:

 

  • Hållfasthetsberäkningar, bla med hjälp av beräkningsprogram för systematiska balkmetoder i 3D inklusive visualiseringar.
  • CE beräkningar för bland annat belastningar, skrovhållfasthet, stabilitet och flytbarhet.
  • Dimensionering enligt Nordisk båtstandard.
  • Tillämpad mekanik (krafter, rörelser och accelerationer) för marina installationer, fasta såväl som flytande.
  • Effektpredikteringar för deplacerande och planande konditioner.
  • Skrovgeometrier inklusive bland annat linjeritningar.
  • Stabilitets- och flytlägesberäkningar.
  • Detaljkonstruktion inklusive CAD-underlag för tillverkning.
  • Föreläsningar inom hållfasthet och grundläggande fluiddynamik.
  • Enklare tekniska visualiseringar.